Studijní historie

Vzdělání:

• 12. 01. 2004 – 12. 01. 2005  International Wing Chun Academy Sydney, Australia
obor: certificate 4 in Wing Chun Instruction

• 15.09.2003 – 05.12.2003  Australian College of English in Sydney (jazyková škola)
Sydney, Australia

• 01.09.1995 – 20.05.2003  Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
titul: magistr
studijní obor: technická a informační výchova – tělesná výchova

• 01.09.1991 – 30.05.1995  Integrovaná střední škola technická Benešov
studijní obor: mechanik elektronik pro číslicovou a řídící techniku

Další kurzy a kompetence:
• Kurz Poradce pro výživu (14.5.2008)
• Kurz Cvičení na míči, labilních plochách a s overbally (24.6.2007)
• Kurz Flexibar (21.1.2007)
• Státní závěrečná zkouška z tělesné výchovy s didaktikou (20.05.2003)
• Licence instruktor lyžování (17.02.2003)
• Odborná licence vedoucí instruktor fit-centra (07.02.2003)
• Státní závěrečná zkouška z technické a informační výchovy s didaktikou (29.05.2001)
• Státní závěrečná zkouška z pedagogiky a psychologie (17.01.2001)
• Odborná licence masér a regenerační pracovník (06.06.1997)