Služby

Úvodní pohovor zdarma
Všem potenciálním zájemcům o mé služby standardně nabízím konzultaci zdarma formou osobní schůzky. Zde obvykle zjišťuji důležité informace, na které je před zahájením cvičení třeba brát ohled (cíl cvičení, zdravotní stav klienta, historie jeho pohybové aktivity, časové možnosti, atd.).
Dále se snažím přiblížit, jak budu postupovat při vedení tréninku a proč, a jsem samozřejmě připraven zodpovědět jakékoliv případné dotazy ohledně budoucí spolupráce.
Ukázková lekce zdarma
Pokud si chcete spolupráci vyzkoušet v praxi, nabízím ukázkovou lekci zdarma. Jedná se o demo verzi standardní cvičební lekce, kde se můžete seznámit se strukturou a formou lekce, s mým přístupem ke klientovi a vyzkoušet si vybavení a prostředí posilovny.
Zdravotní cvičení
U tohoto typu cvičení klademe důraz na odstranění svalových dysbalancí a zlepšení funkce pohybového aparátu. Základem je posilování ochablých svalových skupin a relaxace a protahování zkrácených a přetížených svalových skupin.
Dalšími důležitými cíli tohoto tréninku jsou aktivace hlubokých stabilizačních svalů, osvojení správného držení těla a získání motorických dovedností, které jsou základem správné techniky každého cviku.
V tomto cvičení se objevují prvky rehabilitace, jógy, gymnastiky, pilates a další. Tento typ tréninku využívám do jisté míry na počátku spolupráce s každým klientem, bez ohledu na další směřování tréninku.
Cvičení zaměřené na redukci tělesného tuku
Tento typ cvičení je charakteristický vyšším objemem a střední intenzitou. Cviky jsou vždy spojeny do kombinací, aby organismus byl neustále v zátěži.
Kromě klasického posilování na strojích a s činkami využívám dalších pomůcek, např. gymbally, overbally, balanční podložky, gumové expandéry, izometrické posilování, step a další.
Cvičení zaměřené na nabírání svalové hmoty
V tomto typu tréninku se střídá vyšší objem a nižší intenzita s nižším objemem a vyšší intenzitou. Cvičí se obvykle systémem zátěž – odpočinek, kdy intervaly odpočinku jsou závislé na objemu a intenzitě. Pouze výjimečně se cviky spojují do kombinací.
Trénink je většinou sestaven z klasických silových cviků, jako je benchpress, legpress, shyby, přítahy na horní kladce, tlaky s jednoručkami na prsa i ramena, dřepy, a další.
Cvičení zaměřené na zlepšení a udržení fyzické kondice
Dobrá fyzická kondice je základním předpokladem kvalitního a plnohodnotného života. Tento typ cvičení je svou strukturou a formou podobný zdravotnímu cvičení, liší se však v obtížnosti.
Preferovány jsou náročnější alternativy cviků, náročnější kombinace cviků a náročnější cvičební polohy.
Výsledkem je zlepšení výkonnosti kardiovaskulárního systému, rozvoj všech pohybových schopností (síla, vytrvalost, rychlost i flexibilita a obratnost), potažmo optimalizace metabolismu.
Stravovací plán
Sestavení výživového programu vytvářím na základě informací z dotazníků.
První dotazník je zaměřen na anamnézu. Slouží jako zdroj informací, ze kterých je možné spočítat průměrný energetický výdej daného klienta, dále zjistit historii zdravotního stavu a další charakteristiky každého jedince.
Druhý dotazník slouží jako přehled současných stravovacích návyků.
Vypracovaný stravovací plán obsahuje výpočet bazálního metabolismu, určení průměrného denního energetického výdeje, informace o základních živinách a jejich použití, analýzu současných stravovacích návyků (současný energetický příjem, množství důležitých živin a substrátů, atd.) a nakonec aplikaci spočítaných hodnot do praxe (časové rozdělení jednotlivých denních jídel podle složení a přijaté energie a návrh několika variant každého denního jídla, popř. doplňků stravy). Na závěr připojuji i rady, které Vám mohou pomoci jídelníček dodržovat.
Dárkový poukaz
Nevíte, co dát svým blízkým k narozeninám, pod stromeček nebo k jinému jubileu? Darujte mu šanci zlepšit zdraví, vytvarovat tělo nebo si zlepšit fyzickou kondici. Jsem si jistý, že sotva přijdete na smysluplnější dárek. Obdarovaný Váš dárek jistě ocení.